DREPT PENAL

-asistență și reprezentare în fața organelor de cercetare și urmărire penală (Politie, Parchet);

-asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată;

-asistență juridică în faza de executare a pedepselor;

-asistență juridică în procese penale privind;

  • infracțiuni economice;
  • infracțiuni la regimul traficului și consumului de droguri;
  • infracțiuni la regimul traficului de persoane;
  • infracțiuni de corupție;
  • alte infracțiuni prevăzute în legi speciale;
  • infracțiuni contra siguranței naționale etc.;

-asistență și reprezentare pentru părțile vătămate, părțile civile și părțile responsabile civilmente în cadrul proceselor penale.

 

DREPT CIVIL

-consultanță;

-redactare contracte civile și acte adiționale la acestea;

-redactare orice alte acte juridice civile;

-certificare acte juridice civile;

–asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale și/sau centrale (Primărie, Prefectura, Ministere etc.);

-asistență și reprezentare în raporturile juridice cu orice persoane fizice sau juridice;

-asistență juridică în fața notarului public;

-obținere de avize și autorizații pentru persoane fizice și juridice;

-promovarea de acțiuni judiciare pentru recuperarea creanțelor;

-asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură;

-asistență și reprezentare în faza de executare silită;

-asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;

-conciliere conflicte;

-asistență în cadrul negocierilor;

-asistență și reprezentare în fața oricăror organisme naționale cu activitate jurisdicțională;

 

DREPT COMERCIAL

-înființări societăți comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.), întreprinderi individuale și asociații familiale;

-redactare și certificare acte constitutive societăți comerciale;

-redactare și certificare acte adiționale;

-înregistrare mențiuni;

-înființare puncte de lucru, reprezentanțe, agenții sau filiale;

-reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului;

-consultanță în vederea înființării de entități comerciale off shore ;

-consultanță în vederea autorizării persoanelor fizice;

-asistență juridică în cadrul procesului de privatizare;

-asistență juridică în procedura insolvenței și/sau a falimentului;

-asistență și reprezentare în raporturile cu autoritățile publice locale;

-asistență și reprezentare în fața organelor cu atribuții de control;

-consultanță juridică generală;

-redactare contracte comerciale;

-asistență în cadrul negocierilor;

-recuperare creanțe comerciale;

-asistență și reprezentare în litigii comerciale;

-asistență și reprezentare în faza de executare silita;

-asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;

-asistență juridică și reprezentare în fața tribunalelor arbitrale;

-conciliere conflicte comerciale;

 

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Dreptul de proprietate industrială

-asistență juridică pentru obținerea brevetelor de invenție;

-asistențムjuridicムpentru protejarea desenelor sau modelelor industriale;

-asistență juridică pentru protejarea mărcilor de serviciu, de comerț sau de fabrică;

-asistență juridică pentru obținerea și protejarea numelui comercial, a indicațiilor de proveniență sau denumirilor de origine;

-asistență juridică și reprezentare pentru combaterea concurentei neloiale.

Dreptul de autor

-asistență juridică pentru protejarea operelor literare, artistice sau științifice, indiferent de valoarea, destinația sau forma lor de exprimare.

 

DREPT BANCAR

-consultanță juridică acordată băncilor și/sau clienților acestora în legătura cu contractele de credit;

-consultanță, juridică, asistență și reprezentare în legătură cu executarea creanțelor bancare;

-orice alte activități legate de activitatea bancară.

 

DREPTUL CONCURENȚEI

-consultantă juridică în domeniul concurentei comerciale, în conformitate cu prevederile naționale, comunitare și internaționale;

-asistență juridică în legătură cu investigațiile efectuate de Consiliul Concurentei cu privire la practicile concertate, abuzul de poziție dominantă și alte aspecte de concurență neloială;

-reprezentare în fața Consiliului Concurentei în litigii privind concurenta neloială.

 

DREPT FISCAL

-consultanță în materia legislației vamale și fiscale;

-reprezentare în fața autorităților fiscale și/sau vamale din România;

-asistență juridică și reprezentare în litigiile de drept fiscal și/sau vamal, cauzate de greșita aplicare a legii privind TVA, impozitul pe profit, pe venit, pe dividende, ori a tratatelor pentru evitarea dublei impuneri sau a stabilirii greșite a taxelor vamale sau fiscale.

 

ARBITRAJ și/sau SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

-Lucrăm împreună cu clienții în scopul soluționării eficiente a litigiilor, aflate pe rolul tribunalelor arbitrale sau a entităților de soluționare alternativă a litigiilor de natură bancară și/sau de asigurări;

-Acordăm asistență juridică și reprezentare clienților în:

  • proceduri de recunoaștere și executare a hotărârilor străine;
  • proceduri de arbitraj și mediere în fața instanțelor arbitrale din Romania.

 

DREPT MARITIM

-acordăm consultanță juridică și asistență de specialitate în materie de negociere și redactare a contractelor de transport maritim;

-acordăm asistență juridică și reprezentare în legătură cu avaria comună și particulară și alte tipuri de pierderi maritime sau accidente;

-acordăm asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect transportul maritim de mărfuri.

 

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

-acordăm consultanță în legătură cu înregistrarea unei organizații non-profit în România;

-acordăm asistență juridică la redactarea actelor constitutive pentru astfel de organizații;

-acordăm consultanta juridică în legătură cu activitatea organizației non-profit.

 

DREPTUL MUNCII

Servicii prestate angajatorilor

-consultanță privind activitatea curentă;

-redactare contracte colective și/sau individuale de muncă;

-redactare acte adiționale la contractele colective și/sau individuale de muncă;

-redactare decizii ale organelor de conducere;

-consultanță cu ocazia concilierii conflictelor de muncă;

-asistență și reprezentare în litigii de muncă;

-asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;

-asistență și reprezentare în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă și a altor organisme cu atribuții de control în domeniu.

Servicii prestate angajaților

-consultanță generală;

-consiliere și asistență la încheierea contractelor individuale de muncă;

-consultanță la redactarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de sancționare;

-consultanță la redactarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de concediere;

-asistență și reprezentare în litigii de muncă;

-asistență și reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;

-consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect drepturile de pensie.

 

DREPTUL FAMILIEI

-consultanță juridică;

-redactare acte juridice specifice;

-asistență juridică în materia adopții interne și internaționale;

-asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;

-asistență juridică în acțiuni de divorț;

-asistență juridică și reprezentare în acțiuni de partaj;

-redactare tranzacții;

-asistență și reprezentare în acțiuni ce vizează încredințarea spre creștere și educare a copiilor minori;

-asistență și reprezentare în acțiuni ce vizează dreptul de vizitare a copiilor minori;

-asistență și reprezentare în alte acțiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei.