Onorariile se stabilesc în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 •  timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
 •  natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 •  importanţa intereselor în cauză;
 •  împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
 •  vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 •  conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 •  avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 •  situaţia financiară a clientului;
 •  constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.

Onorariile se stabilesc astfel:

 •  onorarii orare;
 •  onorarii fixe (forfetare);
 •  onorarii de succes.
 •  onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) şi c).

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.

Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.