Bine ați venit

Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei si justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său. (Art. 7. 1 din Statutul Profesiei de Avocat)

În acest sens Cabinetul de Avocat „Alexandru Bulearcă” îşi propune să stabilească cu clienţii săi o relaţie de onestitate, corectitudine, sinceritate şi confidenţialitate.

Prezentare

Avocatul Alexandru Bulearcă este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, unde a obţinut licența, în anul 1993, cu lucrarea „Răspunderea în contractele comerciale internaţionale“.

În anul 1996 a absolvit cursurile postuniversitare organizate de “Facultatea de Drept” din cadrul „Universității din Bucureşti”, în specializarea „Drept Privat”, obţinând nota maximă cu lucrarea “Regimul juridic al investiţiilor străine în România”.

Totodată, avocatul Alexandru Bulearcă este cadru didactic universitar și avocat definitiv în Baroul Bucureşti, putând astfel să pună concluzii la instanțe de toate gradele.

În perioada octombrie 2010 – iulie 2013 avocatul Alexandru Bulearcă a urmat cursurile Școlii Doctorale din cadrul „Academiei de Studii Economice – IOSUD” din București, iar cercetarea științifică a fost făcută în domeniul dreptului privat, respectiv în cea mai complexă disciplină din cadrul acestuia și anume „Dreptul comerțului internațional”. Ulterior, în anul 2017, ca urmare a susținerii publice a tezei intitulate „Regimul juridic al instrumentelor de plată în dreptul comerțului internațional” și validării acesteia de către Comisia CNATDCU din cadrul Ministerului Educației Naționale, avocatului Alexandru Bulearcă i-a fost acordat titlul științific de doctor în drept – cu distincția „Magna cum laude”.